Egzaminy państwowe

Villa Estetica

Indywidualne konsultacje
Przygotowanie do egzaminu państwowego Technik Usług kosmetycznych, Kwalifikacje A.61 oraz A.62
1 godz.- 60 zł